Jouw kind zit straks op school!

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe zaken, zoals begrijpend lezen. Het complete overzicht van wat leerlingen in groep 4 gaan leren delen we graag met je middels dit handige artikel. We onderscheiden sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per ontwikkeling vertellen we kort wat een kind eenmaal in groep 4 allemaal moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We sluiten af met de vraag hoe je je kind goed kunt helpen als het in groep 4 zit.

Twee gebieden

Zoals gezegd onderscheiden we de ontwikkeling op sociaal gebied en de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op deze twee gebieden gaan ontwikkelen. De sociale kant uit zich door het willen spelen met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer over de wereld om hen heen willen weten en openstaan voor weetjes. Je zult begrijpen dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die zich richten op het leren van weetjes, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Samenwerken

Samenspelen, meetellen, gezien worden en vorm aan de eigen persoon geven zijn maar een paar van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 flink bezig. Leerlingen leren in de lessen sova (sociale vaardigheden) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de handleiding die de leerkracht hanteert gaan leerlingen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Op die manier worden leerlingen van groep 4 meer zeker van zichzelf en krijgen ze bovendien vertrouwen in anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemene ontwikkeling

Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die meespelen als we spreken over het aanleren van vaardigheden en kennis. Dit jaar komen al deze onderwerpen aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgend jaar komt. Alle ontwikkelingen op het gebied van rekenen, verkeerd, taal en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 begeleid dankzij methodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, een mening te vormen, samen te werken en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het leven van alledag.

Toetsen van Cito en de methode

Om te bekijken of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op algemeen vlak maken ze vele toetsen. Bij die toetsen wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. Methodetoetsen worden afgenomen op korte termijn en toetsen de lesstof die de dagen ervoor behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind in een half jaar geleerd heeft. Deze Cito-toetsen M4 en E4 vinden per jaar twee keer plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is vaak belangrijker voor de jaren erna.

Ondersteuning bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat als ouder het beste aan zonder de zelfstandigheid van je zoon of dochter te verpesten? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als aan betrokkenheid van ouders en zullen vaak pas hulp vragen als dat nodig is. Het is dan ook verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder met je kind gaat. Opdrachten vanuit school kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel checken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te ontdekken of van een klein foutje een les te leren.

Kinderen leren meer van leuke leraren

Wist je dat leerlingen meer leren van leraren en leraressen die ze leuk vinden dan van leraren en leraressen met wie ze geen klik hebben? Dat is uit diverse onderzoeken gebleken. En welke leraar of lerares wil nu niet dat zijn of haar kind wat van hem of haar opsteekt? Word daarom een leuke leraar of lerares.

We helpen je graag verder om de leukste leraar of lerares voor het basisonderwijs te worden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb